วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เครื่องฟอกอากาศ freshair box

เครื่องฟอกอากาศ freshair-box
แตกต่างและเหนือชั้นด้วยนวัตรกรรมเครื่องฟอกอากาศล่าสุดจาก NASA
ที่สามารถกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ และเชื้อโรคได้ถึง 99.99%!
เครื่องฟอกอากาศ freshair box graphite
เครื่องฟอกอากาศ freshair box pearl


อธิบาย เครื่องฟอกอากาศระบบ active pure technology (rci)
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องฟอกอากาศระบบ active pure technology (rci)

เทคโนโลยี ACTIVE PURE
จากสถานการณ์สภาวะแวดล้อม และมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเราลดลง เป็นเรื่องยากและซับซ้อนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ถูกนำมาใช้แต่กระบวนการกรองอากาศนั้นยังต้องให้มลพิษต่างๆในอากาศผ่านตัวเครื่องอยู่  แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเรานี้เหมาะสำหรับการสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับสภาพแวดล้อมในแบบ  Solution to Pollution ซึ่งเป็นการส่งวิธีกำจัดไปหามลพิษ และเรียกวิธีการทำให้อากาศบริสุทธิ์นี้ว่า ACTIVE PUREเทคโนโลยี Active Pure ที่ใช้ใน เครื่องฟอกอากาศ freshair-box  ซึ่งเกิดจากกระบวนการ Photocatalytic Oxidation (PCO) นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ใช้โดยองค์การ NASA เพื่อที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ขณะอยู่ในอวกาศ ทางบริษัท UNOVUS ของเราจึงรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ที่ใช้ในองค์การชั้นนำนี้ โดยนำเทคโนโลยีนี้  (  เครื่องฟอกอากาศ freshair-box ) มาใช้กับที่พักอาศัย และสามารถประกอบเป็นธุรกิจได้
เทคโนโลยี Radiant Catalytic Ionization (RCI) ของ เครื่องฟอกอากาศ freshair-box ประกอบด้วย กระบวนการ Photocatalytic ซึ่งใช้ แสง UV,ไทเทเนียม และแผ่นเหล็กซึ่งหุ้มด้วยสาร Hydrophilic ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการทำให้อากาศบริสุทธิ์และกำจัด จุลินทรีย์ หรือเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นผิวต่างๆ
          เทคโนโลยีนี้ (  เครื่องฟอกอากาศ  freshair-box)ถูกคิดค้นและพัฒนาจากมหาวิทยาลัย วิสคอนซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยองค์การ NASA และศูยน์วิจัยอากาศภายในอาคาร (CIAR)
          NASA ได้ทดลองปลูกพืชในสถานีอวกาศซึ่งเป็นระบบปิดและพบว่า พืชจะคายก๊าซเอธิลีน ออกมาโดยก๊าซเอธิลีน นี้ ถ้ามีมากจะเป็นอันตรายต่อพืชเอง เช่นเดียวกับมนุษย์จะหายใจออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากไปจะทำให้เกิดอันตรายได้ และทาง NASAได้ใช้เทคโนโลยี ของ แสง UV,ไทเทเนียม, Photocatalytic เข้ามาช่วย และทำให้พืชเจริญเติบโตได้เต็มที่ในสถานนีอวกาศ แล้วได้นำเทคโนโลยีนี้ มาใช้ในการถนอมอาหาร และการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยจะเพิ่มอายุในการเก็บรักษาได้นานขึ้น
          กระบวนการ Photocatalytic เกิดจากการ ใช้คลื่นแสง UV ที่แตกต่างกันสามชนิดทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจนและความชื้นในอากาศ เพื่อสร้าง Oxidizers (การรวมตัวกับออกซิเจน) โดย Oxidizers นี้ประกอบด้วย ออกซิเจนและ ไฮโดรเจน และทำให้กลับไปสู่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งกระบวนการ Oxidizes นี้ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือเข้ามาเกี่ยวข้องเลย

กระบวนการ Oxidizers ใน เครื่องฟอกอากาศ freshair-box นี้จะทำให้เกิด
          1. Hydroxyl Radicals (OH)
          2. ละออง Hydrogen Peroxide (H2O2)
          3. Super Oxides (O2-)
          4. Ozone (O3) ในระดับต่ำ

          ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาและควบคุมการติดเชื้อโรคหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียต่างๆได้
          Radiant Catalytic Ionization (RCI) เครื่องฟอกอากาศ  freshair-box ทำให้เกิดระบบควบคุมเชื้อโรคแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของรัฐบาล, ในธุรกิจต่างๆ, คลินิค, สถานศึกษา, การขนส่งมวลชน และในโรงพยาบาล เป็นต้น จากผลการวิจัย ของมหาวิทยาลัยแคนซัส และมหาวิทยาลัยซินซิแนติ ของสหรัฐอเมริกาได้พิสูจน์แล้วว่าระบบ RCI  (เครื่องฟอกอากาศ freshair-box )นั้นสามารถกำจัดพวก ไวรัส, เชื้อรา และแบคทีเรียได้ และกระบวนการ Oxidations นี้ยังสามารถทำลายเชื้อ ไข้หวัด H5N8, Methycillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) – ซาร์, Streptococcus, E-Coli, Listeria, Candida, Pseudomonas, Bacillus Subtilis, และ Stachybotrys Chartarum (ราดำ)
ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยี RCI ( เครื่องฟอกอากาศ freshair-box ) สามารถฆ่าเชื้อโรค, เชื้อไวรัสและแบททีเรียที่อยู่ในอากาศและพื้นผิวเหล่านี้ได้ อย่างน้อย 96.4% และสูงสุดถึง 99.99% หลังจากที่ได้เริ่มกระบวนการ RCI (เครื่องฟอกอากาศ  freshair-box )นี้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงVDO การทดสอบประสิทธิภาพ การฟอกอากาศของ เครื่องฟอกอากาศ freshair-box
บทสรุป สำหรับการใช้ระบบ Radiant Catalytic Ionization (RCI) เครื่องฟอกอากาศ freshair-box ในสถานที่ทำงานหรือในที่พักอาศัย มีประโยชน์ดังนี้
         1. กำจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์
         2. ทำให้โอกาสในการเป็นไข้หรือเป็นหวัดลดน้อยลง จากการจามหรือไอของผู้คนในบริเวณนั้นซึ่งจะทำให้เชื้อโรค และไวรัสต่างๆฟุ้งกระจายในอากาศ
         3. ลดการเน่าเสียของอาหารต่างๆ จากพวกแบคทีเรียหรือเชื้อรา ซึ่งอาจทำให้อาหารเป็นพิษได้
         4. สามารถถนอมอาหารไว้ได้นานขึ้น
         5. ลดจำนวนเชื้อรา และแบคทีเรียในอากาศ และบริเวณพื้นผิว
         6. ลดจำนวนอณูเล็กๆ หรือละอองต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเครื่องกรองอากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้
         7. ลดมลภาวะอากาศภายในอาคาร ทำให้อากาศบริสุทธิ์

เราหายใจเข้า-ออก ประมาณ 23,000 ครั้ง ต่อวัน และสูดอากาศเข้าไป ประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร  จะดีไม่ใช่น้อยเลยถ้าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่บริสุทธิ์
VDO สาธิตเครื่องฟอกอากาศ freshair-box
VDO  ประสบการณ์ผู้ใช้เครื่องฟอกอากาศ freshair-box

VDO  ประสบการณ์ผู้ใช้เครื่องฟอกอากาศ freshair-box


โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  มหัตภัยต่อชีวิต"  ปกป้องด้วยเครื่องฟอกอากาศ freshair-box
จุดเด่นของเครื่องฟอกอากาศ  freshair-box
ไม่ต้องมีใส้กรองทำให้ไม่สิ้นเปลือง
การทำความสะอาดอากาศสูงกว่าระบบใส้กรอง 5 เท่าแต่ราคาถูกกว่า
ประหยัดไฟกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไป
เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค
ไม่ใช่แค่อากาศแต่สามารถจัดการกับพื้นผิวสัมผัสได้
เป็นเทคโนโลยีเดียวที่ NASA ใช้ในการฟอกอากาศในยานอวกาศ
ดร. ไสว บุญมา กล่าวว่าเทคโนโลยี RCI เป็นวิธีการฟอกอากาศที่ให้ผลดีที่สุดดร.ไสว บุญมา  อดีตนักเศษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก คอลัมน์นิส ชื่อดัง เจ้าของคอลัมน์ “ผ่ามันสมองของปราชญ์” เคยกล่าวถึงระบบ RCI ไว้ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อปี 50 ว่า “เทคโนโลยี RCI เป็นวิธีการฟอกอากาศที่ให้ผลดีที่สุด” ระบบนี้มีขายเฉพาะในอเมริกา และผ่านตัวแทนจำหน่ายของ UNOVUS เท่านั้น


คลิกที่นี้เพื่อดูหน่วยงานที่ใช้เครื่องฟอกอากาศ freshair-box


วิธีทำความสะอาด เครื่องฟอกอากาศ freshair-box


สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ freshair box  ในราคา
21,900 บาท
สนใจสินค้า ส่งE-mail มาที่ chatreetae@gmail.com
หรือสั่งซื้อ freshair-boxโดยตรงได้ที่นี่
ชาตรี จินต์คณาพันธ์

0817475221


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น